ونکوور در ماه آوریل راهنمای آب و هوا و رویداد

<مارس در ونکوور | ماه مه در ونکوور>

آب و هوای گرمتر و روزهای طولانی، آوریل یک زمان عالی برای دیدن ونکوور است

بهار در ونکوور ، هر چند مرطوب، ملایم و دلپذیر است. گل های بهار در شکوفایی کامل هستند و مردم از خواب زمستانی خود را برای دیدن خیابان ها و استنلی پارک به رولر، پیاده روی و دوچرخه سواری ظاهر می شوند.

آب و هوا در ونکوور بسیار خفیف تر از مناطق شرقی شرقی کشور است. در حالی که تورنتو ممکن است هنوز دمای پایینی برف و سرد داشته باشد، در ماه آوریل ونکوور درجه حرارت روزانه را بیش از 0 درجه سانتیگراد می بیند.

آب و هوا در ونکوور

میانگین دمای ماه آوریل:

چه چیزی باید برای ونکوور در ماه آوریل بسته شود

ونکوور در ماه آوریل Perks

ونکوور در ماه آوریل

ونکوور در ماه آوریل برجسته و رویدادها