هنر زمستانی شگفت انگیز ترین زمستان در اروپا

اروپا در زمستان برای کمرنگی از قلب نیست، بلکه تنها هنرپیشه است

اروپا در تابستان سرد است، که به این معنی است که در زمستان ... خوب، ممکن است یک الگوی مناسب برای آن وجود نداشته باشد. در حالی که درست است که قیمت ها در فصل زمستان در سراسر قاره پایین تر است، لذت بردن از زمان خارج از منزل در بسیاری از کشورها دشوار است. البته، اگر شما محدودیت سفر خود را به دیدن این پنج هنر دیدنی و جذاب در سراسر اروپا محدود کنید، شما نیاز به نگرانی در مورد دمیدن هوا در بینی خود را نگران نباشید.