نقشه های آب شراب اتریش و اطلاعات سفر برای وود وودز

میخواهید از اتریش روستایی لذت ببرید؟ چگونه در مورد سفر در وین وودز؟

قطعا شما بعضی از داستان های وین وودز را شنیده اید. شما اگر اخیرا به Stauss گوش کرده اید در هر صورت، شما فکر نمی کنید که جنگل باعث رشد انگور می شود، اما اگر فکر کردید در خارج از محوطه روستا هستید، همچنین می خواهید غذای عالی و شراب نیز را دوست داشته باشید، سپس به منطقه اطراف فکر کنید وین؛ اکتشافات خود را با نقشه مناطق اتریشی اتریش آغاز کنید.

توصیه های گشت و گذار: قله از وین به وین وودز؛ درایو به Wachau و / یا Lake Neusiedl (Neusiedlersee). اطلاعات منطقه منطقه شراب اتریش و اطلاعات منطقه منطقه اتریش در زیر را بررسی کنید.