نزدیک به خانه های ماهیگیری در شهر اوکلاهما

در همکاری با وزارت حفاظت از حیات وحش اکلاهما، اوکلاهما سیتی آبهای ماهیگیری نزدیک به خانه را در منطقه مترو ایجاد کرده است. این شهر ماهیگیری را در سه دریاچه اصلی خود ( دریاچه Hefner ، Lake Overholser و Lake Draper ) ماهیگیری می کند و دیگر گزینه های نزدیک مانند Lake Arcadia و Lake Thunderbird وجود دارد ، اما دریاچه های نزدیک به خانه و اطراف OKC فرصت دیگری برای تفریحی ماهیگیری در مترو

در زیر یک لیست وجود دارد، به دنبال یادداشت ها و قوانین مهم برای دانستن.

نزدیک به قوانین و مقررات خانه

در هنگام استفاده از دریاچه ها و حوضچه های نزدیک به خانه های اوکلاهما، سیاست های زیر را در نظر بگیرید: