مقصد تعطیلات خانواده جنوب غربی

مناظر سنگی منحصر به فرد و بیابان های وسیع آن همیشه مسافران را به جنوب غربی آمریکا جذب کرده است. این منطقه در کنار یک سوم پارک های ملی ما قرار دارد و شهرها و شهر های آن با ویژگی های شخصیتی و فرهنگی غنی است. این اهداف خانواده دوستانه متعلق به لیست کوتاه تعطیلات شماست.