فرهنگ لهستانی با حال حاضر همپوشانی دارد

سنت های تعطیلات کاتولیک روم در صحنه تسلط دارند

فرهنگ لهستانی ریشه در تاریخ دارد، اما همچنان در حال تکامل است و سنت های قدیمی را با حساسیت های مدرن ترکیب می کند. اگر به فرهنگ لهستان علاقمند هستید، چرا که شما به لهستان سفر می کنید، با ریشه های لهستانی خود تماس می گیرید یا به سادگی از کنجکاوی خود رضایت می گیرید، آنچه را که می بینید متعجب خواهید شد و شما را تحسین می کند. این عکس ها بسیاری از جنبه های فرهنگ لهستانی را از معماری بومی آن به هنر عامیانه و طیف وسیعی از آداب و رسوم روزهای تعطیل نشان می دهد. از این عکس ها به عنوان یک پرتاب برای مطالعات فرهنگ لهستانی خود استفاده کنید و کشف کنید که کدام جنبه فرهنگ لهستانی شما را بیشتر مورد توجه قرار می دهد.