تعطیلات در لهستان برگزار می شود

تعطیلات ملی و مذهبی در لهستان جشن گرفته شده است با سنت، جشن های عمومی، و یا روزهای استراحت و آرامش. اگر قصد سفر به کشور را از ایالات متحده دارید، می توانید انتظار داشته باشید که جشن های تعطیلات معمولی مانند کریسمس و سال نو را همراه با برخی از سنت های لهستانی منحصر به فرد پیدا کنید.

از روزنامۀ قانون اساسی و کورپس کریستی تا روز استقلال و احکام، با برنامه ریزی در اطراف این تعطیلات خاص، جشن های فرهنگی منحصر به فرد در لهستان را در سفر خود کشف کنید.

در حالی که برخی از تعطیلات در لهستان فرصتی ویژه برای بازدیدکنندگان برای یادگیری در مورد فرهنگ لهستانی ارائه می دهد، همچنین توجه داشته باشید که سفر در طول این تعطیلات ممکن است به معنای آن است که مغازه ها و دفاتر دولتی بسته شده اند. بر این اساس، سفر خود را به منظور جلوگیری از تاخیر و لغو غیرمنتظره، برنامه ریزی کنید.