شیرینی ها برای خوردن در Weihnachtsmarkt در آلمان

یک عنصر ضروری از بازدید Weihnachtsmarkt (بازار کریسمس) بازدید است که خوردن و نوشیدن است . این یک تجربه فرهنگی و گامی ضروری برای جلوگیری از انجماد به مرگ در زمستان آلمان است .

هنگامی که به Bratwurst و Glühwein برسید ، لذت های خود را با 7 شیرینی در بازار کریسمس ادامه می دهید. دستان خود را با یک کیسه جبرنت ماندلن (بادام بریده شده) گرم کنید و یک قند بالا را با شیرینی های رنگارنگ دریافت کنید تا بازاریابی ادامه یابد!