شکار شبح و فعالیت های پاراورمار در LA

هالووین یا نه، خالی از سکنه است

لس آنجلس، مانند هر شهر بزرگ، سهم خود را از ساختمان های تاریخی ایفا می کند که خالی از سکنه است. جوامع اطراف مانند پاسادنا و شهر نارنجی نیز در میان محققان محلی انحصاری یافت می شوند که منجر به گشت و گذار های شبحانه ای از مکان های پرنشاط منطقه لاهه می شود. بسیاری از مردم نیز با صحنه های جرم و مکان های نهایی جاذبه های مشهور مجذوب شده اند، بنابراین این تورها نیز در اینجا نیز موجود است. بسیاری از این تورها در طول سال، در طول فصل هالووین چند بار اضافه می شوند، زمانی که آنها به ویژه مناسب هستند.