سفر و فرهنگ: ده کتاب شگفت انگیز درباره آفریقا

آفریقا از منظر خیره کننده خود به مردم شگفت انگیز آن پر از الهام است برای کسانی که با استعداد به داستان می گویند. این یک قاره افراطی است، با یک تاریخ غنی و اغلب خشونت آمیز که حوادث آن به دوران داستان های مبارزه و پیروزی شخصی کمک می کند. ناامید کننده است، رمان های بی شماری، بیوگرافی ها، و autobiographies در مورد آفریقا نوشته شده است، و بسیاری از آنها سزاوار محل در این لیست. انتخاب ده ها نفر به شدت سخت بود، و برخی از نمونه های واضح و مشهور - مانند نلسون ماندلا " Long Walk to Freedom" - عمدا از این قاعده مستثنی نبودند تا راه را برای بعضی از خواننده های کمتر شناخته شده بیابند.