جاذبه های تولوز

گشت و گذار، موزه ها و جاذبه های گردشگری در تولوز فرانسه

جاذبه های تولوز ویژگی های همه چیز از معماری چشمگیر و موزه جنگ جهانی دوم به خرابه های رومی و موزه هوا فضا. تولوز دارای برخی از جذاب ترین و متنوع ترین جاذبه های هر شهر در فرانسه است. در اینجا لیستی از جاذبه های برتر تولوز است.