رویدادهای چهارم ژوئیه در سالتلیک سیتی

اماکن عالی برای جشن روز استقلال در سالتلیک سیتی

آیا شما در سالتلیک سیتی، یوتا، در چهارم ژوئیه هستید؟ اگر چنین است، می بینید که شهر روز استقلال را در مسیر جشن های متعدد خود به راه می اندازد. از روودوس به نمایشگاه ها به یک کنسرت در فضای باز که توسط سمفونی یوتا انجام می شود، راه های زیادی برای جشن گرفتن این تعطیلات تابستانی وجود دارد. در اینجا چندین رویداد در منطقه ی سالت لیک به وقوع پیوستن به تولد ملت ما وجود دارد.