رویدادهای رقص تابستانی مونترال: رقص برای 15 دلار یا کمتر در خورشید

مقصدهای بالا رقص تابستانی در مونترال

رقص تابستانی مونترال یک فعالیت محبوب با مردم محلی است. این که آیا شما می خواهید تانگو را با یک شریک تمرین کنید، سسزا را در بودجه تنگ کنید یا فقط بخواهید آهنگ هایی را که توسط DJs / Producers بین المللی پخش می شود، برای معامله، و سپس بخوانید. یک فعالیت رقص برای هر کس از هر سنی وجود دارد. و حدس بزنید چه؟ اکثر آنها رایگان هستند.