روزهای رایگان در موزه های دنور

بدون داشتن هزینه ای کم هزینه ای داشته باشید

اگر شما در دنور هستید، شما می توانید تمام نمایش های جالبی را در موزه های مختلف دنور و جاذبه های خود مشاهده کنید بدون آن که پولتان را در روزهای خاص هفته و یا سالیانه بیرون بکشید. مرکز علمی و فرهنگی تأسیس موسسات فرهنگی در هفت ناحیه کلرادو، از جمله بیش از 100 تن در دنور، را پشتیبانی می کند. فروش SCFD و مالیات کمتر از 1 درصد به صندوق های آزاد در موزه ها و جاذبه های دنور کمک می کند. در اینجا روزهایی است که می توانید در جاذبه های دنور در سال 2018 به صورت رایگان دریافت کنید.