کوه های سرسبز در دنور

شما می خواهید برای نشستن و مدتی در این میله ها بمانید

میله های بزرگ وقتی روز بازی هستند عالی است و شما در تیم خود تشویق می کنید، احاطه شده توسط دوستی و شعار طرفداران دیگر. یا شاید بعد از یک ساعت شادی با همکارانتان ملاقات کنید و لیستی از آبجو را برای نمونه انتخاب کنید و در نهایت به عنوان یک پرواز سفارش دهید.

اما گاهی اوقات یک نوار کوچکتر بهتر است، به ویژه اگر شما به دنبال یک انتخاب پیشگفتار ترجیح داده شده، منو کوکتل منحصر به فرد و تنظیماتی هستید که به شما اجازه می دهد تا در واقع با فردی که در صندلی کنار صندلی نشسته است صحبت کنید .

این 5 میله در دنور نامزدی ما را برای شیک ترین در شهر، با همه چیز از شومینه های قابل توجه به کتاب گرم شدن فضای. اینجا جایی است که می توانید بشینید و مدتی بمانید.