رستورانهای آتلانتا در 'Diners، Drive-Ins و Dives'

خوردن جایی که شبکه غذا فیلم برداری شده است

آتلانتا تا زمانی که به غذا می آید، خیلی چیزها را ارائه می دهد، و بسیاری از رستوران های آتلانتا در نمایشنامه "Diners، Drive-ins and Dives" که میزبان "Guy Fieri" برنده "The Next Food Network Star" است، برجسته شده است. در اینجا رستورانهای آتلانتا که در شبکه غذا برجسته شده است، در داخل چتربازی قرار دارند.