راهنمای 18 منطقه در پاریس

با توجه به دیدگاه های گسترده آن، تاریخ هنر خیره کننده و خیابان های جذاب و روستایی، حوزه 18 یکی از مناطق پرجمعیت ترین پاریس است. این قلمرو حاوی محصوالت پر جنب و جوش، مشتاق مهاجر همچون Barbes و La Goutte d'Or می باشد.

مناظر و جاذبه های اصلی در 18 منطقه

نقشه 18 منطقه Arrondissement: مشاهده نقشه اینجا