راهنمای کامل روز سنت پاتریک در ونکوور

لباس های سبز و شامپرو خود را بیرون بکشید و روز سنت پاتریک را در ونکوور جشن بگیرید!

روز سنت پاتریک (17 مارس) دارای ریشه های کاتولیک ایرلندی است، اما محبوبیت آن به عنوان جشن از همه چیز سلتیک در سراسر جهان رشد کرده است، و این یک تعطیلات مورد علاقه در میان کانادایی ها از تمام زمینه ها است. و ونکووریت ها هیچ استثنائی نیستند.

از این راهنمای برای پیدا کردن بهترین چیزهایی که در روز سنت پاتریک در ونکوور انجام دهید استفاده کنید.