راهنمای پارک در ویرجینیای شمالی

ویرجینیای شمالی خانه های متعددی از پارک ها است که فرصت های بی پایان برای لذت بردن از فعالیت های تفریحی را فراهم می کنند. در فاصله کوتاهی از واشنگتن دی سی، بازدیدکنندگان و ساکنین از پیاده روی، پیكیك، آرامش بخش و مشاركت در فعالیت های مختلف ورزشی لذت می برند. این راهنمای پارک های ویرجینیای شمالی توسط شهرستان تنظیم شده و شامل بهترین پارک های ملی، ایالتی، منطقه ای و بزرگ است.

پارک اسکندریه

آرلینگتون پارک

پارک های کانتی فیرفکس

پارک های شهرستان Loudoun

پارک های شهر پرنس ویلیام