سیاتل در مقابل پورتلند - کدام شهر شمال غربی بهتر است و چرا؟

شهر های شمال غربی به سر و صدا می روند

سیاتل و پورتلند دو شهر بزرگ در شمال غربی هستند. در حالی که برخی از عطر و طعم شمال غربی مشترک بین دو وجود دارد، همچنین تفاوت های زیادی وجود دارد که این دو شهری بارانی را از یکدیگر جدا می کنند. این که آیا شما در حال زندگی در سیاتل یا پورتلند زندگی می کنید و یا سفر به یکی از این شهر ها را درک می کنید، چه چیزی باعث می شود هر شهر منحصر به فرد - از میزان بارندگی، هزینه زندگی، حمل و نقل، به فضای کلی.