در سپتامبر بچه ها را از کجا می گیریم

همانطور که بچه ها به مدرسه برگشتند و تابستان به آرامی به سمت نزدیک می آیند، بسیاری از مکان ها به یک فصل با شکوه با دماهای کمتر و جمعیت کمتری می روند. این اهداف در اوایل پاییز، گشت و گذار افسانه ای را می سازند.