در دسامبر به کجا می رویم؟

در حالی که فصل تعطیلات در جریان است، خانواده ها می توانند بسیاری از رویدادهای خاص و بسته های کریسمس را پیدا کنند. در اینجا چند توصیه عالی برای فرار دسامبر فوق العاده وجود دارد.