Anacostia Waterfront در واشنگتن دی سی

پروژه بزرگترین احیای واشنگتن دی سی

منطقه Anacostia Waterfront واشنگتن دی سی تحت تحول عظیم قرار دارد. Anacostia Waterfront با طرح 10 میلیارد دلاری بازگرداندن و احیای این شهر، منطقه پرجمعیتترین شهر در زمینه اشتغال، سرگرمی و رشد مسکونی است. پروژه بازسازی که شامل ساخت پارک ملی است، استادیوم بیس بال جدید واشنگتن ملیت ها نیز 6،500 واحد جدید مسکن، 3 میلیون فوت مربع از فضای جدید دفتر، 32 هکتار پارک جدید و یک شبکه 20 مایل از رودخانه را ایجاد خواهد کرد مسیرهای پیاده روی

گروه های محلی و حامیان محلی برای تمیز کردن رودخانه Anacostia برای بازگرداندن اکوسیستم خود تلاش می کنند.

پروژه های کلیدی در کنار آبشار Anacostia