حیوانات 10 صرافی برتر آفریقا و جایی که آنها را ببینید

کلمه "آفریقا" یکی از نشانه هایی است که معمولا با تصاویر ذهنی از دشت های گسترده ای از وانناها که با بازی های عجیب و غریب مواجه می شوند دست به دست می شود. اکثر بازدیدکنندگان خارج از کشور به آفریقا به سفری می روند و در نتیجه این کشف می کنند که هیچ چیز جادویی تر از برخورد نزدیک با حیات وحش معروف قاره ای نیست. اکثر گونه هایی که در صفری دیده می شوند، به آفریقا منحصر به فرد هستند، و بسیاری از آنها فورا قابل تشخیص هستند. در این مقاله، ما نگاهی به ده حیوانات عجیب و غریب ترین قاره جهان، از جمله آنهایی که آفریقای بزرگ پنج را تشکیل می دهند .