از کجا می توان به شیرها در آفریقا نگاه کرد؟

بهترین مقصد سافاری برای آشنایی با شیرها در آفریقا

شما باید در بسیاری از پارک های مهم ملی آفریقا مشکلی نداشته باشید، فقط آماده باشید که آنها خواب باشند. شاهد کشتن شیر بسیار نادر است و یک گاو نر است، بنابراین مراقب باشید که چه چیزی را بخواهید! در اینجا پنج پارک ملی و محافظه کاران وجود دارد که در آنها شانس خوبی برای دیدن شیر، یکی از " بزرگ پنج " آفریقا است.