جاذبه های کوه هود و فعالیت ها

چیزهای سرگرم کننده در اطراف کوه هود اورگان است

دامنه های شیب دار و برف پوشیده از کوه هود در چشم اندازهای مایل به اطراف غالب است. واقع در انتهای شمالی Cascades اورگان، واقع در شرق پورتلند، بخشی از جنگل ملی کوه هود است. در حاشیه این جنگل ملی پارک های متعدد ایالتی و مناطق بیابانی است. ذوب بارش کوهی، آبشارهای منظره و آبشارها را به وجود می آورد که به رودخانه های عمده ای مانند رودخانه های شنی، کلاکماس، هود و سالمون رسیده است.

در اینجا توصیه های من برای انجام کارها و مکان هایی برای کشف کوه هود با شکوه اورگان است.