پارک ها و تفریحات در ویلیامزبرگ

فهرست پارک های در فضای باز در ویلیامزبرگ بروکلی

این که آیا شما به دنبال یک نقطه پیک نیک های مناسب برای دوستان خود هستید یا اگر مایل به رفتن به خارج هستید و فقط یک کتاب بخوانید، چندین مکان برای انجام این کار در ویلیامزبورگ وجود دارد. هر کدام از این پارک ها چیزی متفاوت برای ارائه دارند.

ویرایش توسط آلیسون لوونشتاین