8 فستیوال Oktoberfest بزرگ خارج از آلمان

یکی از بزرگترین رویدادهای تقویم اجتماعی آلمانی Oktoberfest، به ویژه در پایتخت باواریا مونیخ است. حزب یکی از بزرگترین کشورهای جهان است و سالانه بیش از شش میلیون نفر آن را به شهر میسوزانند. در حالی که جشنواره در مونیخ قطعا ارزش یک بازدید حداقل یک بار، اگر شما قادر به آن را تمام راه را به آلمان، بسیاری از جشن های جشنواره های دیگر وجود دارد که شما می توانید در سراسر جهان لذت ببرید. Oktoberfest همه چیز در مورد جشن غذا و نوشیدنی خوب است - اگر از آبجو لذت ببرید، پس مطمئنا این جشنواره برای شماست!