جاذبه های جزیره گالوستون

جزیره گالوستون تاریخی است که به انواع جاذبه های محبوب، از نشانه ها و ساختمان های تاریخی به شگفتی های مدرن و منظره های طبیعی می پردازد. با هم، این جاذبه ها گالوستون را یکی از محبوب ترین مقصد های توریستی تگزاس می دانند.