بهترین تعطیلات خانوادگی در فلوریدا

فلوریدا همواره دارای خانواده هایی است که از آن برای تعطیلات استفاده می کنند. در اینجا برخی از بهترین نقاط تعطیلات خانوادگی در ایالت آفتاب است.