تورهای گانگستری شیکاگو

کاوش جهان گانگستر شیکاگو

شگفت زده شدن با گانگستر های غم انگیز شیکاگو امروز با وجود بلند شدن فرهنگ گانگستر که پیش از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده است، امروز ادامه دارد. در اینجا چند راه وجود دارد که می توانید یک تور گانگستر شیکاگو را بیابید و خود را در دنیای مانند آل کاپون و جان دیینگر غوطه ور کنید.

- ویرایش شده توسط Audarshia Townsend