تورهای آمفیفی ساحل

گشت های قایق، تورهای روز، مدارس آشپزی و موارد دیگر

ساحل زیبای آمالو یکی از بهترین مقصد های جنوب ایتالیا است. یک راه خوب برای تجربه این منطقه زیبا در تور است. در اینجا تورهای روزانه هدایت شده، گشت و گذار در قایق و کلاسهای پخت و پز در ساحل Amalfi است. برخی از این تورها از ناپل نیز در دسترس هستند، بنابراین اگر شما به کشتی کروز می رسید، می توانید این را برای تورهای بندرگاه در نظر بگیرید.