بچه خود را به تعطیلات آموزش دهید

آن را برای پختن بمبیو به نام بگذارید. آشپزی برای kiddos. غذا برای اندازه پینت. این همه به این معنی است که بچه ها در آشپزخانه نفوذ می کنند و به نوبه خود، بیشتر در مورد آنچه که در بدنشان می گذارند و از آن می آیند، یاد می گیرند.

در ماه های اخیر، چندین استراحتگاه پیشرفته، کلاس های آشپزی برای بچه ها را اضافه کرده اند. با این حال، ما می بینیم که بهترین مکان ها برای آموزش بچه های شما برای آشپزی در تعطیلات است.