بهترین روزهای هفته 5 در نزدیکی بوستون

از لحاظ فرهنگی و تاریخی، بوستون یکی از جذاب ترین شهرهای در کل ایالات متحده است. بازدیدکنندگان نه تنها در جایگاه اهمیت تاریخی قرار دارند، بلکه در کنار رستوران های بزرگ، شب زنده داری شبانه و صحنه ی شکوفایی هنری احاطه شده اند. اما، اگر شلوغی و شلوغی از شهر را کمی خسته کننده بدانید، می توانید از انبساط شهری فرار کنید و با طبیعت روزانه پیاده روی کنید.