بهترین رستورانهای مدرسه قدیمی بروکلین

در این نقاط معتبر به سفر بازگشت در زمان بروید

با رستوران های جدیدی که در سراسر بروکلین افتتاح شده اند و بسیاری دیگر بسته اند، وقت آن رسیده است که به رستوران های قدیمی مدرسه ای که برای سال ها باز شده اند قدردانی کنند. در یک شهر پر از تغییر دائمی، این رستوران ها در دهه های گذشته در بروکلین زیرچشمی نگاه می کنند. بسیاری از این مهاجران قدیمی مدرسه را از یک نسل قبل فراگرفته اند. در تاریخ بروکلین در این رستوران های برجسته تحصیل کنید. از کیک پیتزا در یک رستوران تاریخی کنی جزیره تا ساندویچ گوشت گاو سوپ گوشت گوسفند در یک فنجان غذا سریع بواسیر Sheepshead Bay، طعم غذای تاریخ بروکلین را در این هشت نقطه به دست می آورید.