بالا 5 رستوران هندی در بانکوک

تعجب می کنم که چرا بسیاری از رستوران های بزرگ هند در بانکوک وجود دارد ؟ نگاهی سریع به تمام معابد بودایی باید به شما درک کند که هند تا چه حد بر فرهنگ تایلندی تأثیر گذاشته است. اما نفوذ متوقف نشد زمانی که اولین مبلغان بودیسم در قرن دوم پیش از میلاد به تایلند آمدند. بسیاری از سرخپوستان در قرن بیست و یکم مهاجرت کردند و امروزه تایلند جمعیت قابل توجهی دارد. اگرچه سرخپوستان و تایلندی ها در سرتاسر کشور زندگی می کنند، حتی یک هندو کوچک در بانکوک وجود دارد. رستوران های هندی بزرگ در بانکوک با توجه به جمعیت هند و تایلندی هند، رستوران های زیادی نیز وجود دارد.