باشگاه های باشگاه شبانه و باشگاه های رقص - بهترین برای موسیقی زنده و دی جی های داغ

Hot، Cool، Pop، Rock یا Indie - موسیقی زنده و DJ های داغ

باشگاه های باشگاهی شبانه و باشگاه های رقص بریتانیا یک ترکیب عالی از موسیقی زنده و دی جی های داغ ارائه می دهند. این که آیا شما بعد از برش لبه و Indie، آوانگارد یا اقدامات ایجاد شده، شهرهای بریتانیا، با جمعیت دانش آموزان بزرگ خود، با مکان های خنک برای شب وحشی بسته بندی شده است. بعضی از بهترین باشگاههای شبانه در انگلستان در حال حاضر در حال گذر هستند و اعتبارهای خود را چندین سال پیش تأسیس کردند. و موارد جدید همه زمان ها پاپ آپ می شوند. اینها از بهترین مکانهایی هستند که برای شنیدن آنچه اتفاق می افتد در صحنه موسیقی بریتانیا در حال حاضر و برای تکان دادن غنیمت خود را تا زمانی که خورشید می آید.