ایده های تعطیلات زمستانی کانادا

ایده های تعطیلات زمستانی برای کانادا

تعطیلات زمستانی در کانادا فراتر از اسکی و اسنوبوردی طبیعی است. کانادا صنعت را از ارائه بسته های تعطیلات جالب که می تواند شامل غواصی، هلی اسکی، هتل های یخ و غیره باشد، ساخته است. البته، اگر میخواهید در یک مجتمع حفاری کنید و غذای راحتی بخورید و ماساژ بگیرید، این امکان وجود دارد!