اگر شما یک گیاهخواری هستید، چه می خورید در آستین

در سال های اخیر رستوران های گیاهی و وگان و کامیون های مواد غذایی در سراسر آستین ظاهر شدند. در حال حاضر که مزایای یک رژیم غذایی گیاهی به طور گسترده ای درک شده است، حتی گوشتخواران متعهد تبدیل به گیاهخواران نیمه وقت می شوند. غذای خوشمزه تر غذای سالم تر بسیار راحت تر است و غذا های زیر همواره به برخی از پرطرفدارترین غذاهای گیاهی در شهر خدمت می کنند.