اقامت در تختخواب و صبحانه در ولسوالی لوور

یک تختخواب و صبحانه و یا اتاق های دنج در ویلای لوئر را تهیه کنید

چرا در تختخواب و صبحانه در هنگام ورود به دره لورا اقامت ندارید؟

برخی از تختخواب و صبحانه همچنین یک غذای 3 وعده غذای شبانه را با شراب که ارزش زیادی دارد ارائه می دهد. اگر شام وجود نداشته باشد رستوران های زیادی در این نزدیکی وجود دارد و صاحبان آن ها راضی هستند که به شما توصیه می کنند و برای شما رزرو می کنند.

تمام تخت خواب و صبحانه هایی که در اینجا آورده شده انگلیسی صحبت می کنند.

در اینجا یک انتخاب از تخت خواب و صبحانه است.