اسکی و اسنوبورد نزدیک ونکوور

5 استراحتگاه بزرگ در نزدیکی شهر

ونکوور کاملا برای اسکی بازان و اسنوبردرها قرار دارد: پنج استراحت اسکی و اسنوبوردی شگفت انگیز، از جمله برخی از مراکز برتر در آمریکای شمالی، فقط در فاصله کوتاهی از شهر وجود دارد. ششمین در این لیست، Sun Peaks Resort، چند ساعت با ماشین است، اما یکی از معروفترین اسکی در کانادا است و ارزش تلاش اضافی دارد. از این لیست برای پیدا کردن بهترین مکان های اسکی و اسنوبرد در نزدیکی ونکوور برای برخی از سرگرمی های زمستانی چشمگیر استفاده کنید.