از کجا بخرم در آسیاچی؟

Asiatique دارای ده ها و ده ها مکان برای غذا خوردن است و اگر برای شام آمده اید، برنامه ریزی کنید، به طوری که با تمام گزینه ها فلج نشوید! انتخاب های ناهارخوری تقریبا به سه دسته تقسیم می شود: صندوق های غذا در خیابان غذا / غذا در مرکز آسیایی، بالا پایان، رستوران ها نشسته و در میان خانه های اصلی رستوران های زنجیره ای محلی وجود دارد. ده ها و ده ها مکان برای خوردن و اگر شما "برای شام می آیند، برنامه ریزی کنید کمی بعد، به طوری که شما با تمام گزینه ها فلج نیستید! انتخاب های ناهارخوری تقریبا به سه دسته تقسیم می شود: محموله های غذاخوری غذای خیابانی در مرکز آسیایی، بالاترین، رستوران ها و رستوران های زنجیره ای محلی می باشد.