رویدادهای ماه جولای در ایندیاناپولیس

رویدادها و جشنواره ها در ایندیاناپولیس در ژوئیه 2011

ساکنان ایندی می توانند در ماه جولای بسیاری از جشنواره های روز استقلال و نمایش آتش بازی در سراسر منطقه انتظار داشته باشند که جولای شروع به کار کنند. اما سرگرم کننده فقط آغاز شده است. ایندیاناپولیس می تواند پیشنهاد دهد - چه جشنواره ها، کنسرت ها و یا نمایشگاه های ویژه. توصیه های این رویداد برای ماه جولای را بررسی کنید: