اردوگاه های تابستانی چوگان برای کودکان و نوجوانان

کشف، یادگیری، لذت بردن از

منطقه کلیولند انواع مختلفی از اردوهای تابستانی جالب، آموزشی و سرگرم کننده برای بچه ها ارائه می دهد. در مورد لیست موجود در اردوگاه های تابستانی کیوولند در سال 2014 بیشتر بدانید.

اردوگاه های هنری:


اردوگاه شطرنج:


علوم و کامپیوتر اردوگاه ها:


اردوگاه های کلیسا و اردوگاه های کتاب مقدس:


اردوگاه آشپزی:


اردوهای رقص:


اردوگاه های روز:


اردوهای درام:


اردوگاه های سواری:


کمپ فوتبال:


اردوگاه های دختران:


اردوگاه های گلف:


اردوگاه های ویژه نیاز:


بیشتر اردوگاه ها در صفحه دو:

(آخرین به روز رسانی 2-5-14)


اردوگاه های ساکن:


اردوگاه های فوتبال:


اردوهای تنیس:


(آخرین به روز رسانی 1-17-08)