چرا کلیولند "خانه سنگ و رول" است؟

سوال: چرا کلیولند "خانه سنگ و رول" است؟

کلیولند محل سالن مشاهیر راک و رول است، اما چه چیزی باعث می شود کلیولند عنوان "خانه از راک و رول؟"

پاسخ: دیوانه Cleveland، آلن Freed در اوائل دهه 1950، عبارت «راک و رول» را در ساعتهای رادیو و رادیو موندوگ خود ساخت. Freed نیز با سازماندهی اولین کنسرت راک، Ball Coronation Moondog در تاریخ 21 مارس 1952

از آن به بعد، کلیولند در راه اندازی کارهای موسیقی از جمله هنرمندان مانند بروس اسپرینگستین، دیو، کریسسی هییند، روکی موسیقی، دیوید بووی و جیمز باند نقش مهمی ایفا کرده است.

امروز، کلیولند خانه سالن مشاهیر راک و رول است، یک نمایشگاه خاطرات هنرمند، لباس، حامیان و، البته، موسیقی است.