آرکانزاس 4 بهترین تجربه سفر غذا

عشق غذا، لرزش پشت و مجسمه های زیبا به آرکانزاس بروید، جایی که شما می توانید غذاهای غربی فوق العاده را در راه های منحصر به فرد پیدا کنید. این چهار تجربه مسافرت غذا را امتحان کنید که شما را در صحنه ناهارخوری آرکانزاس غوطه ور خواهد کرد.