Wreck Beach - ساحل اختیاری تنها لباس ونکوور

راهنمای شما برای Wreck Beach، ساحل برهنه ونکوور

Wreck Beach یکی از بهترین سواحل لباس ونکوور است که مورد توجه بسیاری از آنهاست و یکی از بهترین سواحل لباس های اختیاری در جهان است. Wreck Beach نیز شناخته شده است برای زیبایی خام و طبیعی آن.

Wreck Beach به عنوان یکی از بهترین سواحل برهنه، شناخته شده است. در تابستان، Wreck Beach بازی می کند به تعدادی از سرگرم کننده، رویدادهای ساحلی برهنه، از جمله سالانه Buns Run و "رویداد جهانی" ضعیف شدن رویداد.

با استفاده از این راهنمای برای برنامه ریزی سفر خود را به Wreck ساحل - با یا بدون لباس!