Top 10 محبوب ترین پارک های لوئیزیو

یکی از بزرگترین جاذبه های محلی سیستم پارک لووویل است. بیش از 120 پارک عمومی در منطقه مترو تنها وجود دارد، بسیاری از آنها توسط معمار معروف معمار Frederick Law Olmstead ایجاد شده است. Olmstead یک معمار منظره شناخته شده در سطح ملی بود که مسئول ایجاد پارک مرکزی در نیویورک بود. در زیر 10 پارک لوئیزویل محبوب ترین هستند.