بالا 5 رستوران لوکس صبحانه

بهترین صبحانه لوئیزیل را از کجا دریافت کنید

همه ما گاهی اوقات مجبور به خوردن یک صبحانه بد بو لوئیزیل هستیم. من اعتراف می کنم که من از مک دونالد، بیسکویت و شیرینی از کوفته ی لبنی و پشته های پنکیک با شربت یخ زده از IHOP لذت می برم. با این حال، وقتی که من برای خدمت صبحانه واقعی هستم - یک صبحانه مادربزرگم مفتخر می شود - من به یکی از این رستوران های صبحانه محلی لوئیز می روم.