Dumplings بالا در Flushing Chinatown

جشن روی سوپ دلفریب Deluxe و Wontons تند تلخ

Flushing، کوئینز، به عنوان پویا ترین و متنوع ترین Chinatown در تمام شهر نیویورک که غذا را از سراسر چین عرضه می کند، دارای ده ها تن از انواع گزینه های Dumplings است. اگر ما مجبور بودیم آن را فقط به چهار محدود کنیم، در اینجا مورد علاقه ما از لوکس سوپ به dumplings به potstickers است که شبیه یک UFO.